https://www.doshirt.net/

บริษัท ดูเชิร์ทดอทเน็ต จำกัด | โรงงานผู้ผลิตเสื้อและชุดยูนิฟอร์ม

ทำเสื้อมั้ย !!

ทำเสื้อมั้ย !!

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดูเชิร์ทดอทเน็ต จำกัด

บริษัท ดูเชิร์ท ดอท เน็ต จำกัด

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งในวันที่ 23 มิถุนายม 2554 โดยคุณ พีรภัทร์ ปริชาตปรีชา

โดยได้จัดตั้งบริษัทนี้ขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตลาด บริการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ทุกชนิดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ (Made to Order) อาทิ เช่น เสื้อโปโล (Polo Shirt) เสื้อแจ็คเก็ต (Jacket) เสื้อช็อป (Workshop Suit) เสื้อชมรม เสื้อกิจกรรม ชุดยูนิฟอร์ม (Uniform) ชุดพลศึกษา ชุดวอร์ม (Track Suit & Warm Up) เป็นต้น

ภารกิจ

บริการออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ตามแบบ ให้แก่ลูกค้า ทั้งที่เป็นองค์กร และบุคคลทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงาน ราชการ ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์

สร้างมาตรฐานใหม่ ในการออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีความสะดวก สวยงาม และบริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล รวมถึงลูกค้าในต่างจังหวัด ในขณะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ในสภาพเขตเศรษฐกิจในประชามคมอาเชียน (AEC) และ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

Slogan

DoShirt.Net นึกถึงเสื้อ นึกถึงเรา

 

เราคือโรงงานผู้ผลิต

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา